Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Spread the love

W  grudniu 2019 r., na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, odbył się II etap (okręgowy) IV Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. 

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie 10 osób, które będą reprezentować województwo śląskie w III etapie Olimpiady.

Do etapu centralnego zakwalifikowało się sześciu uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida: Miłosz Olszewski I B, Przemysław Orlikowski I B, Michał Staniec I aP, Łukasz Piłat I E, Patryk Orlikowski I B, Adrian Czechowski I B. Opiekun: p. prof. T. Morawiec.

Gratulujemy !