ANTYMINA – Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień

Spread the love

“Bądź sobą. Nie daj się wysterować na minę”

“Z miłości do wolności”

Taki przekaz mieli dla nas goście niezwykli – ludzie, którzy pobłądzili w swoim życiu na tyle, że teraz przestrzegają innych przed podążaniem drogą bez perspektyw.

Pobłądzili – ale każdy z nich w pewnym momencie odnalazł sens swojego życia. Miał on związek ze sprawami fundamentalnymi, takimi jak: miłość, wiara, rozwój – odkrywanie tego, po co żyję? Artystycznym wyrazem tych przeżyć są trzy autentyczne świadectwa.

Nasi goście byli prawdziwi w tym, co do nas mówili – dlatego zostali uważnie wysłuchani i pozostawili po sobie silne i poruszające wspomnienie.

Spotkanie uczniów wszystkich klas pierwszych i drugich, w ramach programu ANTYMINA miało miejsce w naszej szkole w dniu 20 listopada.

Program jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

antymina.pl