„Śląskie: Nowe kwalifikacje” – projekt.

Spread the love

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Śląskie: Nowe kwalifikacje”. Dzięki niemu wszystkie osoby pełnoletnie, zamieszkałe lub uczące się/pracujące w województwie śląskim, nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą otrzymać darmowy dostęp do nauki języka angielskiego na platformie internetowej i oficjalnie potwierdzić swój poziom biegłości językowej zdając nieodpłatnie egzamin enPro, który ma formę testu diagnostycznego, czyli nie testuje na konkretnym poziomie, a ocenia poziom zdającego pomiędzy A1 a C2. Certyfikat uzyskany w ten sposób jest cennym elementem CV każdego, kto chce skutecznie wejść na rynek pracy, a także wykazać się oficjalnie potwierdzoną znajomością języka. Spotkanie informacyjne, na którym chętni do udziału w projekcie podpiszą umowy udziału w projekcie, odbędzie się w poniedziałek, 18 listopada 2019 o godzinie 10. Udział w projekcie może wziąć każda pełnoletnia osoba zamieszkała lub ucząca się/ pracująca w woj. śląskim, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie http://nowe-kwalifikacje.eu/cert-enpro-A1-C2

oraz u prof. Miśkiewicz

wzór umowy do wglądu u prof. Miśkiewicz