Rekrutacja

Spread the love

PRZYPOMNIENIE

Adres rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl/

 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  16 lipca (wtorek) 2019 r. o godz. 9.00
 • Potwierdzanie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do IX LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 24 lipca (środa) 2019 r. do godz. 15.00
  Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty:
  16 lipca (wtorek) w godzinach 8.30 – 15.00
  17 lipca (środa) w godzinach 8.30 – 15.00
  18 lipca (czwartek) w godzinach 8.30 – 15.00
  19 lipca (piątek) w godzinach 8.30 – 15.00
  22 lipca (poniedziałek) w godzinach 8.30 – 15.00
  23 lipca (wtorek) w godzinach 8.30 – 15.00
  24 lipca (środa) w godzinach 8.30 – 15.00
 • Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach
  25 lipca (czwartek) 2019 r. o godz. 9.00.