J. niemiecki – współpraca z uczelniami

Spread the love

Pragniemy poinformować, że szkoła nasza  w ramach podnoszenia jakości kształcenia młodzieży w zakresie języka niemieckiego oraz zachęcania jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym nawiązała współpracę z wyższymi uczelniami.

W dniu 27 lutego 2019 r. została nawiązana

współpraca z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koordynatorem działań dydaktycznych jest pani mgr Aneta Mąkosa.

W dniu 28 lutego 2019 r. została nawiązana

współpraca z Instytutem Filologii Obcych (Filologia Germańska) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie.

Koordynatorem działań dydaktycznych jest pani mgr Aneta Flis-Wielgosz.
W ramach współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w szerokiej gamie zajęć: wykłady, konferencje, zajęcia praktyczne i warsztaty. Opiekę merytoryczną nad wszystkimi formami zajęć sprawować będą pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni.