Wielcy Polacy

Spread the love

Józef Klemens Piłsudski
Urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie, a zmarł 12 maja 1935 w Warszawie.

Polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej, naczelny wódz Armii Polskiej, pierwszy marszałek Polski. Przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym, dwukrotny premier Polski. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.