Rozdanie świadectw dojrzałości

Organizacja rozdania świadectw dojrzałości

11.08.2020r.

Z przykrością informujemy, że ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni zrezygnować z uroczystego wręczenia dyplomów maturalnych w hali sportowej.

Wręczenie nagród dla ABSOLWENTA ROKU i uczniów z najwyższą średnią odbędzie się w gabinecie Pana Dyrektora o godz. 1200.

Odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się o godzinie 1200 w następujących salach:

  • III a – sala 29
  • III b – sala 75
  • III c – sala 122
  • III d – sala 17
  • III e – sala 114
  • III f – sala 63
  • III g – sala 142
  • III s – sala 12
  • Absolwenci – hol przy hali sportowej

Prosimy o zachowanie następujących zasad bezpieczeństwa:

– świadectwa odbieramy w maseczce

– każdy przynosi własny długopis

– należy zachować dystans min . 1,5 metra

– należy unikać tworzenia grup

– przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

oke.jaworzno.pl

W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej.

Z wyjątkiem kiedy zdający:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Czytaj dalej