XXV Olimpiada Informatyczna

Wspaniały sukces na olimpiadzie informatycznej !

Michał Kępa

uczeń IX LO i.m. C.K. Norwida został laureatem XXV Olimpiady Informatycznej, wywalczył 17 miejsce wśród 100 najlepszych zawodników z całej Polski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kolejny sukces – Olimpiada Literatury Języka Polskiego

Miło nam poinformować, że trzy uczennice naszej szkoły zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego Olimpiady Literatury Języka Polskiego.

Uczennice to:
Zuzanna Rakowska (klasa 2 e) oraz Małgorzata Halemska (klasa 3 e) – opiekun pani prof. Małgorzata Świerczyńska

a także

Martyna Rejczak (klasa 2 e) – opiekun pani prof. Jagoda Kotas.

 

Uczennicom i opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

XLVIII OLiJP (2017/18) – tematy etapu szkolnego

Prace należy przygotować do 30 listopada 2017.

Wszelkich informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów(po kliknięciu w temat) stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

 1. 1.Wizerunki władcy w polskim piśmiennictwie epok dawnych.
 2. Od Czarnolasu do Borejkowszczyzny. Poeci ziemiańskiej prowincji.
 3. Mickiewicz współczesny. Miejsce Romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku.
 4. Lot, wzlot, polot… (Kulturowe funkcje wznoszenia się).
 5. Orientalizm polskiej literatury i kultury.
 6. Republika książek. Biblioteki. Lektury. Czytanie.
 7. Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku.
 8. Powroty do klasycyzmu w poezji XX wieku.

Język

 1. „Polowanie na byki” – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)

 Teatr

 1. Gatunki dramatyczne w teatrze XVIII wieku.
 2. Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku.
 3. Konstrukcja postaci w dramatach Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Podobieństwa i różnice.