Ciekawy wykład

W piątek 23 lutego, na ósmej godzinie lekcyjnej, w sali 108,  odbędzie się wykład pod tytułem: “Trójkąt Pascala. Ciąg Fibonacciego”.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez Koło Matematyczne studentów Politechniki Częstochowskiej.

Informacje: p. prof. Nowak, sala 20.

Zapraszamy!

Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego projekt realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Założenia projektu:

Adresatami projektu są wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia.

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych w wysokości 500zł miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj dalej