Wyjazd do Narodowego Banku Polskiego

2 marca planujemy wyjazd do Narodowego Banku Polskiego na zajęcia przygotowujące od olimpiad związanych z tematyką ekonomiczną. Wstępnie planowane są dwa tematy warsztatów:

Bank i pieniądz
Podczas zajęć wyjaśnione zostaną zagadnienia związane z historią bankowości i zasadami działania różnych typów banków. Dużo uwagi zostanie poświęcone roli i zadaniom banku centralnego.

Pieniądz z historią w tle
Uczestnicy zajęć powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski.

Więcej szczegółów u nauczycieli podstaw przedsiębiorczości lub u p. prof. Agnieszki Owczarek.

Zachęcamy do udziału 🙂

Norwid jest najlepszy. Ranking Perspektyw 2018 to potwierdza.

Nasza szkoła jako jedyna w mieście znalazła się w zestawieniu 200 najlepszych placówek w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2018 – i zajmuje 179. pozycję w kraju. Było to możliwe  dzięki najwyższym wynikom w zakresie przedmiotów zdawanych na maturze – zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych.

Wśród 200 najlepszych szkół w województwie śląskim wypracowaliśmy miejsce 19. i również jest to  najwyższa  pozycja w mieście.

W pełnym Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018 Norwid zajmuje 177. pozycję w kraju.

Pozycja w rankingu jest odbiciem i potwierdzeniem codziennej pracy wykonywanej w naszej szkole.  

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniu 8 grudnia 2017 r., na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, odbył się

II etap (okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie 10 osób, które będą reprezentować województwo śląskie w III etapie Olimpiady.

Do etapu centralnego zakwalifikowało się czterech uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida:

Filip Godlewski III E,

Zuzanna Rakowska II E,

Kacper Kret II E,

Bartłomiej Frukacz III F.

opiekun: p. prof. Tomasz Morawiec

Gratulujemy !

 

W dniach od 7 do 9 grudnia 2017 roku

w naszej szkole odbywa się

OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA

SZKÓŁ  ZRZESZONYCH

W  TOWARZYSTWIE  SZKÓŁ  TWÓRCZYCH

I  STOWARZYSZENIU  SZKÓŁ  AKTYWNYCH